Produkt i projektowanie

Produkt i projektowanie

Cel:

Projektowanie, tworzenie i dostarczanie wartościowych produktów, które są bezpieczne w użyciu, a jednocześnie minimalizują wpływ na środowisko.

Produkcja i działalność

Produkcja i działalność

Cel:

Dalsze zmniejszanie wpływu na środowisko poprzez efektywne i skuteczne projektowanie procesów, produkcję i zrównoważoną działalność operacyjną.

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

Cel:

Tworzenie środowiska, w którym ludzie chcą pracować i mają możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami.

Wspólnota i społeczeństwo

Wspólnota i społeczeństwo

Cel:

Zadbanie o to, aby produkty i działania firmy McBride przynosiły korzyści jej pracownikom, lokalnym społecznościom i całemu społeczeństwu.

Employee highlights
Kluczowe fakty dotyczące zrównoważonego rozwoju
91.5%

wytworzonych odpadów to odpady przeznaczone do recyklingu, ponownego wykorzystania i odzysku

7.2%

zmniejszenie zużycia wody

Produkty zagęszczone zmniejszają emisję zanieczyszczeń i ilość opakowań.

W naszym portfolio posiadamy produkty z certyfikatem międzynarodowym, nietestowane na zwierzętach.

W roku 2015 wycofaliśmy z naszej oferty mikroplastik.

Zmniejszyliśmy zużycie energii o 2,6%.

Bierzemy czynny udział w inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie A.I.S.E.

Angażujemy się w działania na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego. Licence number 4-0493-14-100-00 

Środowisko

Jako wiodący europejski dostawca produktów chemii gospodarczej marek prywatnych, jesteśmy szczególnie wrażliwi na to, jaki wpływ na środowisko mają wszyscy nasi interesariusze. W związku z tym Grupa zobowiązuje się do minimalizowania wpływu swojej działalności na środowisko oraz do prowadzenia działalności w sposób długofalowy i zrównoważony.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i normami branżowymi. Stosujemy najlepsze możliwe środki w celu ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności stosujemy kompleksowe wewnętrzne systemy zarządzania środowiskowego, wykorzystujemy kluczowe wskaźniki wydajności i uzyskujemy zewnętrzne certyfikaty akredytacji środowiskowej dla naszej działalności. Obecnie dwanaście zakładów posiada akredytację ISO 14001. Pracujemy nad uzyskaniem akredytacji dla wszystkich pozostałych zakładów produkcyjnych.

Szukamy nowych sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i wody oraz ilości odpadów. Dla przykładu, uruchomiliśmy system paneli słonecznych. Ponadto produkujemy więcej produktów skoncentrowanych i produktów w formie tabletek lub kapsułek, aby zmniejszyć ilość odpadów. Produkujemy także bezfosforanowe preparaty do prania i zmywania oraz aerozole na bazie azotu, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.

Jako pierwsza firma uzyskaliśmy członkostwo w ramach inicjatywy „Charter for Sustainable Cleaning” organizowanej przez stowarzyszenie A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products).

Dostawców wybieramy na podstawie poświadczenia kwalifikacji z zakresu środowiska oraz proponowanych cen. Szkolimy i motywujemy naszych pracowników w celu zmniejszania naszego śladu węglowego. Wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze, dlatego wraz z rozwojem naszej działalności wprowadzamy coraz więcej innowacji.

Zastosowanie w opakowaniach produktów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego (PCR)

Podejmujemy odpowiedzialne działania mające na celu zwiększenie wskaźników recyklingu. Osiągnęliśmy pełną wykonalność techniczną w zakresie produkcji naszych opakowań z tworzyw sztucznych. We wszystkich wybranych lokalizacjach zastosowaliśmy w 50% materiały pochodzące z recyklingu rPET i rPE, aby wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Obecnie dla naszych klientów wytwarzamy wiele produktów zawierających w 50% materiały przetworzone PET i PE.

Droga do zastosowania opakowań w pełni nadających się do recyklingu

Stwierdziliśmy, że wielowarstwowe tworzywa sztuczne w torebkach typu doypack nie nadają się do recyklingu. W celu poprawy rozwoju tego produktu w kierunku nieszkodliwości dla środowiska opracowaliśmy pierwszą tego typu torebkę typu doypack o strukturze monomateriałowej. Pozwoli to na poprawę wskaźników recyklingu tych produktów w krajach, w których prowadzimy działalność. Torebka została wprowadzona w styczniu 2019 roku. Jest ona wykonana w całości z jednego, w pełni przetwarzalnego materiału (polietylenu). W marcu 2019 roku produkt otrzymał nagrodę „Tesco Award for Innovation”.

Właściwa waga opakowań

Naszym celem jest uzyskiwanie możliwie najniższej wagi przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności opakowań. Do tego celu w trakcie opracowywania produktu stosujemy technologię symulacji komputerowej i procedury industrializacji. Wykorzystujemy najnowsze technologie projektowania i przewidywania wydajności, które pozwalają nam produkować jedne z najlżejszych butelek na rynkach, na których działamy, bez uszczerbku dla funkcjonalności i wydajności opakowań.