In 2021 hebben we een nieuwe, verbeterde ESG-agenda opgesteld die voortbouwt op onze bestaande CSR- en duurzaamheidsprogramma's om al onze verplichtingen te bundelen in één gezamenlijke en krachtigere aanpak.

Deze ambitieuze nieuwe aanpak maakt deel uit van de strategieherziening van ons programma Compass en wordt rechtstreeks aangestuurd door onze CEO, met senior sponsors voor elk van de ESG-componenten die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van dit initiatief voor het bedrijf.

We zijn al bezig om de CO2-voetafdruk van ons bedrijf te berekenen als referentiepunt voor het stellen van toekomstige doelen, en we zijn goed op weg om de doelstellingen te halen voor Productduurzaamheid voor 2025 die we vorig jaar hebben geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op vier hoofdpijlers: het verlagen van het verbruik van plastic, het recyclen van plastic, het compacter maken van de producten, en een verantwoorde bevoorrading.

We zijn tevens bezig de belangrijkste punten op maatschappelijk en bestuurlijk vlak te herzien, voortbordurend op reeds bestaande werkmethoden voor het betrekken van het personeel en de gemeenschap, en op bestuursnormen. Dit helpt ons nieuwe standaarden te definiëren voor de Ecologische, Maatschappelijke en Bestuurlijke betrokkenheid van het bedrijf.

Ecologisch

Ecologisch

We proberen ervoor te zorgen dat elk nieuw ontwikkeld product duurzamer is dan het product dat het vervangt. Ons Ecologische team heeft al productduurzaamheidsdoelen gesteld voor 2025 en onze hoofdambities omschreven op het gebied van energie en afval.

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Ons Maatschappelijke team is gemotiveerd om voort te bouwen op het goede werk dat tot op heden is verricht op het vlak van gezondheid en welzijn, betrokkenheid bij liefdadigheid en de gemeenschap, waardigheid en gelijkheid, opleiding en werkgelegenheid.

Bestuurlijk

Bestuurlijk

Veel van de beste praktijken van het bestuursteam maken deel uit van de manier waarop McBride vandaag de dag werkt als publieke onderneming. Dit team heeft tot taak te garanderen dat wij de hoogste bestuursnormen hanteren in elk element van onze besluitvorming.

Website by